Algemeen
Het domein www.divxstart.com (hierna te noemen "DivxStart") is een informatieve website over videocodecs, de daarbij horende gerelateerde onderwerpen, software en problemen. Op de inhoud en het gebruik van DivxStart zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van DivxStart door de gebruiker of bezoeker van DivxStart houdt aanvaarding in van de voorwaarden op deze pagina. De webmaster van DivxStart behoudt zich het recht voor om zonder bericht, enig soort van informatie op DivxStart, alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

DivxStart mag niet betreden worden als u deze disclaimer niet begrijpt of u het niet eens bent met de voorwaarden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de webmaster vervaardigde informatie op DivxStart, waaronder de begrepen teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de webmaster van DivxStart. Anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de webmaster van DivxStart, mag niets van de informatie op DivxStart worden gebruikt of worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op DivxStart is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De webmaster van DivxStart sluit iedere aansprakelijkheid voor de op DivxStart verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Zij is tevens niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en transacties of contacten die daaruit volgen.

Informatie van derden
De webmaster van DivxStart sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op DivxStart geplaatste teksten, afbeeldingen, hyperlinks en elk ander soort van materiaal uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
De webmaster van DivxStart spant zich in om DivxStart zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van DivxStart.

 
©2002-2024 DivXStart. All rights reserved | Disclaimer
0.004783