Benodigde software:
Geschreven door:
TMPGEnc
FedEx
Wat deze tutorial zal behandelen

Hoe je een MPG file kunt splitsen in twee of meerdere delen. Vooral handig als je een film omgezet hebt naar (S)VCD en de file te groot is om op 1 cd te branden.


Het bestand in 2 of meer delen knippen
We gaan het MPEG bestand splitsen zodat ze op meerder cd's gebrand kunnen worden.
  • Open TMPGEnc en sluit de wizard.
  • File ---> MPEG Tools (1)
  • Ga naar het tabblad Merge & Cut (2).
  • Selecteer vervolgens bij Type: MPEG-1 Video-CDvideo (3).
  • Add (4) ---> de te splitsen mpg.
  • Dubbelklik nu op de mpg (5). Je krijgt dan het volgende venster te zien:
  • Druk nu op { (6) en verplaats de slider (7) naar de gewenste positie en druk dan op } (8). (Onthoudt deze tijd, want deze heb je nodig om het tweede deel van de mpg te "snijden").
  • OK ---> Je krijgt dan dit venster weer:
  • Je ziet nu welk stuk je "gesneden" hebt (9) (0 t/m 24 min in dit geval). Druk nu op Browse (10) om dit "gesneden" stuk een locatie te geven.
  • Run (11) ---> Als het goed is krijg je dit scherm nu:


NB: Het overschakelen van Producing audio stream naar Multiplexing kan soms enige tijd in beslag nemen (12). Raak dus niet in paniek als er even niets gebeurd!Als hij hiermee klaar is heb je je mpg gesplitst. Nu zal je het tweede deel nog moeten splitsen. Volg daarvoor dezelfde procedure (je zal nu de eindtijd van deel 1 nodig hebben die je net hebt onthouden).Succes ermee!
 


   

 
©2002-2024 DivXStart. All rights reserved | Disclaimer
0.007126